User Profile

Rusk Andrade

Bio statement

Nhất là khu công mĩ, quỹ sinh hoạt cộng đồng được lắp trải dài theo dòng sông Sài Gòn đây thơ mộng góp phần tạo thêm cho người dân có được một không gian non đặc biệt thông thoáng, một cuộc sống thoải mái nhất tại căn hộ One verandah.

Can ho MapleTree One Verandah##journal.issn##: 0816-90-20